Wie onderhoudt wat?

Zowel het woningbedrijf als u - als huurder - hebben een onderhoudsplicht. Als woningbedrijf dienen wij er voor te zorgen dat uw woning geschikt blijft voor bewoning. In de praktijk betekent dit dat wij verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse klachtenonderhoud en het grotere onderhoud zoals buitenschilderwerk, onderhoud aan technische installaties, het repareren van dakbedekkingen.......Kortom het in goede staat houden van de woning.

Zogenaamde "kleine en dagelijkse reparaties", die ontstaan zijn als gevolg van het normale gebruik, komen voor uw rekening. Wat voor uw en onze rekening komt is geregeld in het "Besluit Kleine Herstellingen". Door middel van de link onder info, kunt u lezen welke reparaties voor ons zijn en welke voor uw rekening komen. Voordat u een reparatieverzoek indient, is het wellicht handig om eerst even het "Besluit Kleine Herstellingen" door te lezen. Mocht u twijfel hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Veelgestelde vragen "Wie onderhoudt wat?"

  • Wie betaalt het verwijderen van een wespennest?

    Het bestrijden van ongedierte zoals wespen, muizen etc komen voor rekening van de huurder

  • Sleutel zoekgeraakt, wat nu?

    U dient zelf voor een nieuwe sleutel te zorgen. Dit kunt u doen bij Adema sleutelspecialist. Als het om een gecertificeerde sleutel gaat, kunt u contact opnemen met onze opzichter. De kosten voor vervanging van een sleutel is voor de huurder.