Visitatie

Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie volgens de Aedescode verplicht om een keer in de vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Hierdoor ontstaat openheid en transparantie over de prestaties van een corporatie. Met als doel verantwoording af te leggen aan de maatschappij en een beeld te krijgen van haar functioneren als maatschappelijke organisatie, heeft Woningbedrijf Warnsveld zich in 2015 opnieuw laten visiteren. Visitatie is een instrument waarmee onder andere inzicht wordt verkregen in de mate waarin de prestaties aansluiten bij de verwachting van de diverse stakeholders. In 2010 is Woningbedrijf Warnsveld voor de eerste keer gevisiteerd. Onze stakeholders typeren het Woningbedrijf als degelijk, betrouwbaar en innovatief. Een typering waar wij ons wel in kunnen herkennen.