Mijn naam is Jan Weggemans

wonend in Diepenveen met mijn vrouw; twee uitwonende kinderen. Als geboren Drent heb ik na een studie economie/planologie in Groningen drie banen gehad in de (sociale) volkshuisvesting. In de periode 1973-2009 waren dat het ministerie van Volkshuisvesting (stadsvernieuwing), bij de gemeente Rotterdam en bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), dat financieel toezicht houdt op corporaties. Na mijn vroegpensioen in 2009 ben ik part-time werkzaam als adviseur volkshuisvesting en daarnaast commissaris bij WBW en visitator woningcorporaties (via Raeflex). In de hobbysfeer ben ik geïnteresseerd in tuinieren (penningmeester Groei en Bloei Deventer). In mijn dorp ben ik actief betrokken bij Duurzaam Diepenveen (o.a. zonnepanelenacties).

Bij het CFV had ik al eens kennis gemaakt met WBW en ik was onder de indruk van het enthousiasme waarmee de bestuurder, René Rademaker en zijn team zich inzetten voor goed onderhoud, beperking van de woonlasten door bv. isolatie, renovaties en nieuwbouw voor groepen als ouderen en jongeren. Sinds 1 januari 2010 ben ik met veel plezier lid van de Raad van Commissarissen. De opvang door mede-commissarissen en de bestuurder was heel plezierig. De WBW staat er volgens mij goed bij, zowel qua woningbezit als qua inzet van mensen (bestuur en medewerkers, Raad van Commissarissen, contacten met de huurdersvereniging HOG).

De Raad opereert als collectief orgaan. Maar voor financiële zaken wordt veel naar mij gekeken. Aandacht voor de vermogenspositie, voor de woningen en voor de huurders moet in balans zijn. Helaas zijn er grote zorgen over het regeringsbeleid met de verhuurdersheffing die oploopt tot ruim meer dan een maandhuur. De regering stelt dat die heffing volledig doorberekend kan worden aan de huurders via extra huurverhogingen boven inflatie (deels naar inkomen). Maar beste huurders, geef onze bestuurder, René Rademaker er niet de schuld van! Die rijksbelasting wordt gewoon van onze bankrekening afgeschreven door de Belastingdienst. Door de heffing komen ook onze investeringen in gevaar, met name voor de nieuwbouw na 2013. Hoe het gaat met de betaalbaarheid van het wonen (de huurtoeslag gaat ook op de helling) en de mogelijkheden om de woonlasten te beperken door onderhoud en investeringen te plegen gericht op lagere energielasten zal de tijd leren.