Governance

Stichting Woningbedrijf Warnsveld is lid van Aedes en onderschrijft de Aedescode en daarmee de Governancecode Woningcorporaties.Die code is opgesteld door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en bevat zowel principes als concrete bepalingen die bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties in acht zouden moeten nemen.