Niet tevreden?

Wij doen er alles aan om u als huurder zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Laat het ons eerst weten waar u mee zit zodat wij in staat zijn om uw ontevredenheid weg te nemen.

Als wij uw probleem niet naar tevredenheid oplossen kunt u zich wenden tot onze klachtencommissie. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie en deze zal uw klacht onderzoeken en vervolgens een advies uitbrengen. U kunt uw klacht schriftelijk of online, door middel van hiernaast vermelde link, aan ons melden. Wij zullen zorgdragen dat uw klacht bij de klachtencommissie terecht komt.

Wilt u de klacht per post indienen dan kun u het adres van ons kantoor gebruiken. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht bij de klachtencommissie terecht komt.

Wij hopen dat het niet zover zal komen maar een kritische organisatie blijft altijd naar zichzelf kijken.