Overlast melden

De meeste huurders hebben te maken met directe buren en hun omgeving. Dit heeft voordelen maar kan ook een nadeel zijn. Elk mens heeft zijn eigen gewoontes. Respect voor deze gewoontes is dan ook heel belangrijk. Verschil in leeftijd, gezinssamenstelling, dagindeling, karakter of hobby's kunnen leiden tot irritaties. Goed samenleven kan wanneer iedereen rekening houdt met elkaar. Geven en nemen. Drie belangrijke voorwaarden voor een prettig samenwonen zijn:

  • Een goede verstandhouding met uw buren en de omgeving.
  • Contact houden. Een "aangekondigd" geluid zoals muziek bij een feestje of lawaai bij het klussen, ervaart men minder storend.
  • Blijf met elkaar praten. Ga eens met uw buurman of -vrouw praten voordat er iemand anders ingeschakeld wordt.

Bemiddeling

Als praten niet meer helpt, wat dan? U kunt een overlastsituatie altijd bij het woningbedrijf melden. Wij zullen proberen te bemiddelen en eventueel een andere deskundige(n) inschakelen. Wij hebben een overeenkomst gesloten met buurtbemiddeling. Zij komen vaak, voordat de politie ingeschakeld moet worden, met een goede oplossing voor een probleem.

Bent u van mening dat de overlast te maken heeft met uw woning of uw directe leefomgeving? En vindt u dat het woningbedrijf samen met u naar een oplossing moet zoeken? Neem dan contact met ons op om samen te bespreken hoe we uw situatie kunnen oplossen.