Mijn Woning OpMaat

Mijn Woning OpMaat is een initiatief van vele partners die actief zijn binnen sectoren Wonen, Welzijn en Zorg en de gemeente Zutphen om u informatie en advies te geven over comfortabel wonen en veilig thuis (blijven) wonen. Wij willen u daarbij helpen. Dit doen we vanuit de visie dat woningaanpassingen een 'opmaat' kunne zijn naar langer thuis blijven wonen.

Er is een handig hulpmiddel om te beoordelen of het nodig is je huis aan te passen: de online huistest op www.mijnwoningopmaat.nl. De getrainde vrijwilligers van Mijn Woning OpMaat, de woonadviseurs, geven waardevolle informatie en adviezen over comfortabel en veilig thuis blijven wonen.