Medehuurschap

Als u als huurder samenwoont is het goed om eens na te denken over de rechten van uw partner of medebewoner. Staat u samen op het contract? Wat gebeurt er als u of uw partner of medebewoner uit de woning vertrekt? Hebben inwonende kinderen rechten ten aanzien van de woning? Hier leggen we uit wanneer u medehuurder bent of kan worden en wat dan uw rechten en plichten zijn.

Wanneer bent u medehuurder?

Bent u de echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder, dan bent u van rechtswege medehuurder. Voorwaarde is wel dat u uw hoofdverblijf in de huurwoning heeft. Het maakt niet uit of de huurovereenkomst voor of na het aangaan van het huwelijk of van het geregistreerd partnerschap is gesloten. Medehuurderschap van rechtswege brengt rechten met zich mee, maar ook plichten. Als medehuurder van rechtswege bent u gedurende de periode van de medehuur, samen met de huurder, tegenover de verhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Heeft u niet langer uw hoofdverblijf in de woning, dan eindigt het medehuurderschap van rechtswege. Staat u beiden als huurder op het contract? Dan bent u contractueel (mede)huurder, ook wel samenhuurder genoemd. Samenhuurders hebben ieder alle rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst. De (samen)huur eindigt niet door vertrek uit de woning; een huuropzegging is altijd vereist.

Medehuurder worden

Bent u geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder of contractuele medehuurder, dan kunt u, indien u aan een aantal voorwaarden voldoet, samen met de huurder een verzoek om het medehuurderschap (op aanvraag) bij de verhuurder indienen. Om in aanmerking te komen voor het medehuurderschap dient u in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U heeft gedurende tenminste twee jaren in de woning uw hoofdverblijf en met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
  • U heeft voldoende inkomen om aan de huurverplichtingen te kunnen voldoen, zoals de huurbetaling.
  • Het medehuurderschap wordt niet aangevraagd met als doel om u op korte termijn de positie van huurder te verschaffen.

Echtscheiding

Bij echtscheiding zal de rechter bepalen wie huurder van de woning zal zijn; de huurder of de medehuurder (van rechtswege) tenzij u en uw partner daar zelf uitkomen.

Aanvragen medehuurderschap

U kunt het medehuurderschap aanvragen door, samen met de huurder, het formulier (zie rechterkant) in te vullen en alle gevraagde bijlagen mee te sturen. Als het medehuurderschap wordt toegekend dan wordt er een nieuw huurcontract opgesteld. Het toekennen van medehuurschap kan invloed hebben op het huurbedrag, informeert u daar van tevoren naar.
Als Woningbedrijf Warnsveld het verzoek afwijst, dan kunt u, samen met de huurder, de (kanton)rechter vragen of u de status van medehuurder kunt krijgen.