Huurverhoging

Woningbedrijf Warnsveld heeft per 1 juli 2017 de huur van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen met slechts de inflatiefactor verhoogd, dit jaar 0,3 procent.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Voor huurders in een sociale huurwoning met een inkomen boven de €40.349 past het Woningbedrijf dit jaar géén inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Uitzonderingen op de door te voeren huurverhogingen

Onderstaande woningen krijgen in verband met het te plegen groot onderhoud, i.v.m de leegstandwet, woning in 2017 opnieuw verhuurd is of omdat de huidige huur de beleidshuur (*) heeft bereikt geen huurverhoging:

 • 6 woningen aan de Breegraven 54 /60a *
 • 2 woningen aan de Breegraven (107 en 111)
 • 1 woning aan de Landweg (7A) *
 • 2 woningen aan de Kremerskamp (16 en 20) *
 • 1 woning aan de Bevrydingslaan (35) *
 • 1 woning aan de Dorskamp (31) *
 • 1 woning aan ’t Spiker (11) *
 • 11 woningen aan de Bieshorstlaan/Scheurkamp (4, 12, 16, 18, 20, 22 en 30 / 11, 15, 27, 35, 38, 39 en 48) * 
 • 85 woningen aan het Frederikseplein 2 t/m 118, ’t Spiker 54 t/m 72, 117 t/m 123 en Visserlaan 2 t/m 16, 3 t/m 9
 • 4 woningen aan de Callenfelsplein (32), Van Nagelplein (62 en 68) en ’t Spiker (52) *
 • 18 woningen aan de Gaikhorst (55, 57, 59, 67, 87, 91, 97, 99, 101, 123, 127, 129, 131, 139, 141, 171 en 173) * 
 • 15 woningen aan de Laan 1940-’45 *
 • 12 woningen aan de De Timpe *
 • 29 woningen aan de R. Steinerlaan *
 • 27 woningen aan de Oranjelaan *
 • 4 woningen aan de Norenburgerstraat 11, 15, 21 en 23 *

In totaal voeren wij voor 222 woningen (bijna 36%) van onze woningen geen huurverhoging door. De standplaatsen krijgen dit jaar 1,3% huurverhoging.

Stichting Huurders Overleg Warnsveld

Op 3 april 2017 heeft overleg plaatsgevonden tussen het Woningbedrijf en de Huurders OverlegGroep Warnsveld (HOG) over de huurverhoging per 1 juli 2017. De huurdersoverleggroep adviseerde positief over ons huurbeleid.

Bezwaar maken

Woont u in een sociale huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? In een aantal gevallen kunt u bezwaar maken. Zo geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging in bepaalde gevallen niet voor chronische zieken en gehandicapten. Lees meer over bezwaar maken op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook direct het bezwaarschrift downloaden (rechterkant van deze pagina). Het bezwaar dient u vóór 1 juli bij ons in te dienen.