Rieky van Hees, secretaris

Ik ben Rieky van Hees, woon op de Gaikhorst. Mijn beweegredenen om mee te doen in de huurdersoverleggroep is, dat ik een aanspreekpunt kan zijn voor bewoners in de wijk, dat ik dan een probleem kan doorspelen naar het woningbedrijf en het tot een goede oplossing komt. En dat geeft een goed gevoel om iets voor mensen te betekenen, die de drempel naar het Woningbedrijf misschien net iets te hoog vinden.