Huur opzeggen

Gaat u verhuizen en wilt u de huur opzeggen? Dat kan natuurlijk. U dient uw huuropzegging altijd schriftelijk te doen. Om het u makkelijk te maken hebben wij een huuropzeggingsformulier op onze site gezet. Deze kunt u door middel van de link aan de rechterkant van deze pagina downloaden.

Opzegtermijn

Opzegtermijn is 1 kalendermaand. U kunt uw huur elke werkdag van de maand schriftelijk opzeggen, altijd minimaal één maand van tevoren.

Vooropname

Na ontvangst van uw huuropzegging maken wij twee afspraken met u, een afspraak voor vooropname door de opzichter, de heer Bisseling en een voor de sleuteloverdracht. U ontvangt een bevestiging van uw huuropzegging waarin tevens de afspraken worden bevestigd.
Bij de vooropname geeft de opzichter aan wat u nog aan de woning moet doen om deze in goede staat op te leveren.

Overname

Mocht u spullen ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder dan kunt u ons overnameformulier gebruiken. Deze kunt u door middel van de hiernaast staande link downloaden.

Overdracht sleutels

Op de datum van de sleuteloverdracht zijn de opzichter, de oude- en de nieuwe huurder aanwezig. De opzichter controleert de woning en na zijn goedkeuring vindt de overdracht van de sleutels plaats.

Huur opzegging in verband met einde relatie

Wilt u de huur opzeggen omdat uw relatie is beëindigd en blijft uw ex-partner in de huidige woning wonen? Gebruik dan het formulier "huur opzeggen in verband met einde relatie". Het huurcontract dient wel op beide namen te staan.