Huur betalen

In uw huurovereenkomst met St. Woningbedrijf Warnsveld staan afspraken over het betalen van de huur. U betaalt maandelijks de huur en dat doet u bij ons achteraf. De huur moet uiterlijk in de geldende huurmaand door ons ontvangen zijn. Bijvoorbeeld: de huur van de maand januari dient in de maand januari op onze bankrekening te staan. De totale huurprijs is samengesteld uit netto huur (kale huur) en eventuele servicekosten. Servicekosten zijn onder andere:

  • glasverzekering
  • rioolfonds
  • elektra gemeenschappelijke voorzieningen (bij appartementen)
  • schoonmaakkosten (bij appartementen)
  • evt andere (individuele) voorzieningen

De netto huur + de servicekosten is de bruto huur.

Automatische incasso

De eenvoudigste manier van betalen. U machtigt ons door middel van een machtigingsformulier om het huurbedrag maandelijks van uw bankrekeningnummer af te schrijven. Voordeel hiervan is dat de jaarlijkse huurverhoging automatisch door ons wordt aangepast zodat u niet zelf naar de bank hoeft te gaan om het huurbedrag aan te passen. Betaalt u nog niet automatisch maar wilt u hiervan wel gebruik maken, dan kunt u bij ons het machtigingsformulier aanvragen.

Acceptgiro

U ontvangt maandelijks een acceptgirokaart. U dient er zelf voor te zorgen dat u deze instuurt zodat de betaling daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Periodieke overboeking

Indien u de bank zelf opdracht heeft gegeven om maandelijks de huur over te maken dient u er op toe te zien dat u jaarlijks de huur aanpast in verband met de huurverhoging. Als u dit vergeet heeft u al snel te maken met een huurachterstand.